Nhà xuất bản giáo dục việt nam
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HỒ CHÍ MINH
Nhà xuất bản giáo dục việt nam

Quá trình hình thành

Quá trình hình thành và phát triển của công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

TP.HỒ CHÍ MINH

223 Nguyễn Tri Phương, P9, Q5 TP.Hồ Chí Minh 

ĐT : 028-38554645 - Fax : 028-38564307

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

1. Giới thiệu Công ty

- Tên Công ty    : Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh

- Tên giao dịch : Book and Educational Equipment Joint Stock Company of Ho CHi Minh City.

- Tên viết tắt   : STB JSC

- Trụ sở chính   : 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.

- Điện thoại      : (028) 38.554.645

- Fax                  : (028) 38.564.307

- Website          : www.stb.com.vn

- E-mail          : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Mã số cổ phiếu:  STC

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301325347

- Vốn điều lệ: 56.655.300.000 đồng 

 

- Vốn chủ sở hữu: 104.644.856.541 đồng 

Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-UB ngày 28/12/1984 của UBND TP.HCM, từ sự hợp nhất của Phòng Phát hành – Thư viện và Trung tâm Thiết bị trường học thuộc Sở Giáo dục TP.HCM.

 

Ngày 12/03/1993, Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM được chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND TP.HCM (Sở Giáo dục và Đào tạo), hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân theo Quyết định số 92/QĐ-UB của UBND TP.HCM và được cấp số đăng ký kinh doanh 102459 do Trọng tài Kinh tế cấp ngày 20/03/1993.

 

Năm 2001, thực hiện chủ trương của UBND TP.HCM về việc sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 4949/QĐ-UB ngày 09/8/2001, Xí nghiệp Học cụ và Xí nghiệp In chuyên dùng đã sáp nhập vào Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM, tổng hợp chức năng của 3 đơn vị trước sáp nhập thành một.

 

Thực hiện Quyết định số 131/2005/QĐ-TTg ngày 02/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP.HCM. Sau khi UBND TP.HCM ra Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 31/08/2005 về phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

 

Đến ngày 23/12/2005 thì UBND TP.HCM ra Quyết định số 6500/QĐ-UBND về phê duyệt phương án và chuyển Công ty Sách và Thiết bị trường học thành phố thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM.

gày 04/07/2006, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4103004971.

 

Trước đó, ngày 14/04/2006, UBND TP.HCM ra Quyết định số 1747 về việc chuyển Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM về Nhà xuất bản Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) để hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

 

Sau đó Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4336/QĐ-BGDĐT tiếp nhận Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM về trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục.

 

- Những sự kiện quan trọng:

Trong quá trình hoạt động, công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM đã đạt được một số thành tích:

+ Năm 1983: Huân chương lao động hạng Ba do Nhà Nước trao tặng.

+ Năm 1988: Huân chương lao động hạng Nhì do Nhà Nước trao tặng.

+ Năm 1996: Huân chương lao động hạng Nhất do Nhà Nước trao tặng.

+ Năm 1993 đến nay: Công ty luôn được xếp loại doanh nghiệp loại 1.

+ Năm 2000: Công ty được bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức.

+ Năm 2006: Nhận cờ đơn vị xuất sắc do NXB Giáo Dục trao tặng, theo quyết định số: 148/QĐ-TCNS ngày 10/02/2007.

 

+ Năm 2007:

* Nhận cờ đơn vị xuất sắc do NXB Giáo Dục trao tặng, theo quyết định số: 63/QĐ-TCNS ngày 19/01/2008.

* Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2007”, theo quyết định số 1240/QĐ-BGD-ĐT ngày 21/3/2008.

 

+ Năm 2008:

* Công ty đạt giải thưởng – cúp vàng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” – năm 2008, do: Hiệp hội chứng khoán Việt Nam, Trung tâm Thông tin Tín dụng – Ngân hàng Nhà Nước việt Nam, Tạp chí Chứng khoán Việt Nam - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp VN, công ty cổ phần văn hóa thông tin Thăng Long cùng phối hợp tổ chức bầu chọn.

* Nhận cờ đơn vị xuất sắc do NXB Giáo Dục trao tặng, theo quyết định số: 63/QĐ-TCNS ngày 12/01/2009.

* Bằng khen của Bộ Giáo Dục tặng đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác “Phát hành sách giáo dục năm 2008”, quyết định số 2170/QĐ-BGD-ĐT ngày 03/3/2009.

+ Năm 2009:

* Tháng 6/2009, Công ty CP Sách và TBTH TP.HCM được cấp “Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 / ISO 9001: 2008

* Công ty đã nhận bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh số 3149/QĐUB, ngày 26/6/2009: Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tham gia ngày “Hội phát triển Giáo dục TP. Hồ Chí Minh năm 2009”.

* Tháng 10/2009: Công ty đạt giải thưởng – danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội năm 2009”, do: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và Báo Đầu Tư Chứng Khoán cùng phối hợp tổ chức bầu chọn.

 

+ Năm 2010:

* Nhận bằng khen của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tặng công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh đã đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2009, quyết định số 1592/QĐ-BGDĐT ngày 27/4/2010.

* Tháng 6/2010, nhận bằng khen của UBND TP.HCM về đạt thành tích tốt trong tham gia “Ngày hội Giáo Dục phát triển TP. Hồ Chí Minh năm 2010”.

* Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng bằng khen cho tập thể công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, quyết định số 2096/QĐ-TTg ngày 18/11/2010.

 

+ Năm 2011:

* Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam tặng cúp “Đơn vị xuất sắc của NXB Giáo Dục Việt Nam” và khen thưởng theo quyết định số 13/QĐ-TCNS ngày 12/01/2011 cho công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM đạt hiệu quả kinh doanh xuất sắc trong hệ thống NXB Giáo Dục Việt Nam năm 2010.

* Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam công nhận, khen thưởng và tặng cờ thi đua danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2010” cho công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM theo quyết định số 18/QĐ-TCNS ngày 13/01/2011.

* Ngày 28/4/2011, Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1 – Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cấp “ Giấy Chứng Nhận Phù Hợp Quy Chuẩn Kỹ Thuật” (tem CR trên sản phẩm) số: 0126 cho công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh.

Theo giấy chứng nhận, Công ty được phép sản xuất “Đồ chơi trẻ em” bằng gỗ, nhựa và vải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKCN, có giá trị 36 tháng kể từ ngày 28/4/2011 đến 28/4/2014.

* Ngày 26/10/2011, Trung tâm Khoa Học Thẩm Định Tín Nhiệm Doanh Nghiệp – Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam cấp “Chứng Thư Thẩm Định Tín Nhiệm Doanh Nghiệp Năm 2011” số: CRC 031/TNDN.2011/V.01 cho công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. HCM, thời hạn 2 năm kể từ khi được cấp Chứng thư.

 

* Tháng 12 năm 2011, Trung tâm Thông Tin Tín Dụng – Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã xếp hạng tính dụng doanh nghiệp năm 2011 và bầu chọn công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh là doanh nghiệp trong “Top 1.000 doanh nghiệp năm 2011” .

+ Năm 2012:

* Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam tặng cúp đơn vị xuất sắc của NXBGDVN cho công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP.Hồ Chí Minh cho đơn vị đạt hiệu quả kinh doanh xuất sắc trong hệ thống NXBGDVN năm 2011, quyết định số 21/QĐ-TCNS ngày 11/01/2012.

 

* Tháng 10 năm 2012, Trung tâm Thông Tin Tín Dụng – Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã xếp hạng tính dụng doanh nghiệp năm 2012 và bầu chọn công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh là doanh nghiệp trong “Top 1.000 doanh nghiệp năm 2012.

 

* Ngày 26/11/2012, Viện Doanh Nghiệp Việt Nam – Trung Tâm Đánh Giá Chỉ Số Tín Nhiệm Doanh Nghiệp cấp Chứng nhận Chỉ số tín nhiệm “Trusted Quality Supplier – Nhà cung cấp Chất lượng 2012”, mã hồ sơ: 0230/TQS/2012 cho CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH.

+ Năm 2013:

* Ngày 07/01/2013, Trung tâm Khoa Học Thẩm Định Tín Nhiệm Doanh Nghiệp – Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam cấp “Chứng Thư Thẩm Định Tín Nhiệm Doanh Nghiệp Năm 2012” số: CRC 106/TNDN.2012/V.01 cho công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh.

 

* Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam tặng cúp đơn vị xuất sắc của NXBGDVN cho công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP.Hồ Chí Minh, đơn vị đạt hiệu quả kinh doanh xuất sắc trong hệ thống NXBGDVN năm 2012, quyết định số 86/QĐ-TCNS ngày 21/01/2013.

 

* Nhận bằng khen của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tặng công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ phát hành sách năm 2012, ghi sổ bằng khen số 801/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2013.

 

* Ngày 12/7/2013, Viện Doanh Nghiệp Việt Nam – Trung Tâm Đánh Giá Chỉ Số Tín Nhiệm Doanh Nghiệp cấp Chứng nhận Chỉ số tín nhiệm “Trusted Quality Supplier – Nhà cung cấp Chất lượng 2013”, mã hồ sơ: 13-0105/TQS cho CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH.

 

+ Năm 2014:

* Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam khen thưởng tặng cúp đơn vị xuất sắc trong hệ thống Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam năm 2013 cho công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh, quyết định số 28/QĐ-TCNS ngày 13/01/2014.

* Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam khen thưởng và tặng Cờ thi đua cho công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2013, quyết định số 33/QĐ-TCNS ngày 13/01/2014.

* Ngày 22/9/2014, Viện Doanh Nghiệp Việt Nam – Trung Tâm Đánh Giá Chỉ Số Tín Nhiệm Doanh Nghiệp cấp Chứng nhận Chỉ số tín nhiệm “Trusted Quality Supplier – Nhà cung cấp Chất lượng 2014”, mã hồ sơ: 082/TQS/2014 cho CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH.

* Ngày 20/10/2014, Viện Nghiên Cứu Kinh Tế cấp Chứng Nhận Đánh Giá Quốc Tế Độc Lập cho CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH là DOANH NGHIỆP CHẤT LƯỢNG Qmix 100:2014, mã công nhận/ Global GTA business code: 0301325347.

 

+ Năm 2015:

* Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 3434/QĐ-CTN ngày 25 tháng 12 năm 2014 

* Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam khen thưởng và tặng Cúp đặc biệt xuất sắc cho đơn vị đạt hiệu quả kinh doanh xuất sắc toàn diện, một trong ba đơn vị dẫn đầu trong hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2014 theo Quyết định số 82/QĐ-TCNS ngày 20/01/2015.

* Bộ Trường Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ phát hành sách, thiết bị giáo dục và thư viện trường học năm 2014 theo Quyết định số 870/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2015.

* Ngày 09/10/2015, Phòng Công nghiệp và Thương Mại Việt Nam – Trung tâm Văn Hóa Doanh Nhân cấp Chứng nhận số 44/2015-DNMPTBV cho CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH đạt DOANH NGHIỆP MẠNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2015”.

 

         + Năm 2016:

 

   * Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam khen thưởng danh hiệu " Tập thể lao động xuất sắc" năm 2015 theo quyết định số: 39/QĐ-TCNS ngày 18 tháng 01 năm 2016;

 

            * Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam tặng " Cúp đặc biệt xuất sắc" do đạt hiệu quả kinh doanh xuất sắc toàn diện năm 2015;

 

* Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát hành sách, thiết bị trường học năm 2015theo Quyết định số 748/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2016.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Các đơn vị liên kết

Bản quyền thuộc về Công Ty Cổ Phần Sách Và Thiết Bị Trường Học TPHCM

 • icon
  Địa chỉ: Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.
 •   - Phòng kinh doanh thiết bị                   (+84.28) 3855.2820     
 •   - Phòng kinh doanh sách                      (+84.28) 3855.5409 
 •   - Cửa hàng  Thiết Bị                             (+84.28) 3855.1839 
 •   - Cửa hàng Sách                                  (+84.28) 3855.1833
 • icon
  Địa chỉ: Số 122 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
 •   - Cửa hàng  Bình Thạnh                       (+84.28) 3516.7113              
 • Giấy CNĐKDN0301325347 - Ngày cấp: 04/07/2006
 • Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.
 

Thời gian làm việc

- Từ thứ 2 đến thứ 7:
      + Sáng:    7h30 - 11h30
      + Chiều: 13h00 - 17h00
- Chủ nhật: Nghỉ

Thống kê truy cập

Truy cập hôm qua
Truy cập hôm nay
Tổng số truy cập
13355
31685
49936125
Top