VIET NAM EDUCATION PUBLISHING HOUSE
Book and Educational Equipment Joint Stock Company of Ho Chi Minh City
VIET NAM EDUCATION PUBLISHING HOUSE


Code: MCG00WBA
5574
Price: 236.000 đ

Description

Mã hàng: MCG01W (Lớn) MCG00W (Nhỏ)
Mã bộ: MN342053-MN4520101-MN562096

Loại lớn: Bằng gỗ, sơn màu đỏ, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 32 viên có KT (140x70x35)mm và 8 viên KT (70x70x35)mm, 2 loại trên đều có xẻ rảnh giữa 4 mặt của viên gạch .

Loại nhỏ: Vật liệu bằng gỗ, sơn màu đỏ, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn gồm 56 viên có kích thước (80 x 40 x 20)mm và 16 viên có kích thước (40 x 40 x 20)mm

Mã hàng: MCG01W (Lớn) MCG00W (Nhỏ)

Mã bộ: MN342053-MN4520101-MN562096
 
Loại lớn: Bằng gỗ, sơn màu đỏ, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 32 viên có KT (140x70x35)mm và 8 viên KT (70x70x35)mm, 2 loại trên đều có xẻ rảnh giữa 4 mặt của viên gạch .
 
Loại nhỏ: Vật liệu bằng gỗ, sơn màu đỏ, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn gồm 56 viên có kích thước (80 x 40 x 20)mm và 16 viên có kích thước (40 x 40 x 20)mm
 
Manufacturer: 

Weblink connect

Copyright @ Book and Educational Equipment Joint Stock Company of Ho Chi Minh City

  • icon
    Địa chỉ: Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.
  • icon
    Điện thoại: (+84.8) 3855.4645
    Fax: (+84.8) 3856.4307
  • Giấy CNĐKDN: 0308808576 - Ngày cấp: 06/05/2009
  • Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.

Time working

Monday - Saturday
AM: 8h00 - 12h00
Afternoon: 13h30 - 17h30
Sunday: Morning: 08h00-12h00

Counter statistics

Today
Yesterday
All counter
12950
27853
17639008
Top