VIET NAM EDUCATION PUBLISHING HOUSE
Book and Educational Equipment Joint Stock Company of Ho Chi Minh City
VIET NAM EDUCATION PUBLISHING HOUSE


Code: DLOGLY
4758

Description

Gồm các dụng cụ sau:
Logbook GL (power adapter & USB lead)+software
Mã hàng: S1332 Số lượng : 1 cái
Voltage ±20V (Sensor đo hiệu điện thế phạm vi từ 20V)
Mã hàng: S1861 Số lượng : 3 cái

Current ±1mA (Sensor đo cường độ dòng điện ±1mA)
Mã hàng: S1854 Số lượng : 1 cái

Current ±1A (Sensor đo cường độ dòng điện ±1A)
Mã hàng: S1856 Số lượng: 1 cái

UV Irradiance (Sensor đo cường độ tia cực tía)
Mã hàng: S1869 Số lượng : 1 cái

Rotation/Angular Position (Sensor đo dao động)
Mã hàng: S1863 Số lượng : 1 cái

Pressure Absolute 0-700 kP (Sensor đo áp suất tuyệt đối)
Mã hàng: S1834 Số lượng : 1 cái

Force ±8N (Sensor đo lực)
Mã hàng: S1916 Số lượng: 2 cái

Phụ kiện Datalogger lý (Dao động con lắc,tổng hợp lực)
Số lượng: 1 bộ

Gồm các dụng cụ sau:

Logbook GL (power adapter & USB lead)+software
Mã hàng: S1332 Số lượng : 1 cái
Voltage ±20V (Sensor đo hiệu điện thế phạm vi từ 20V)
Mã hàng: S1861 Số lượng : 3 cái
 
Current ±1mA (Sensor đo cường độ dòng điện ±1mA)
Mã hàng: S1854 Số lượng : 1 cái
 
Current ±1A (Sensor đo cường độ dòng điện ±1A)
Mã hàng: S1856 Số lượng: 1 cái
 
UV Irradiance (Sensor đo cường độ tia cực tía)
Mã hàng: S1869 Số lượng : 1 cái
 
Rotation/Angular Position (Sensor đo dao động)
Mã hàng: S1863 Số lượng : 1 cái
 
Pressure Absolute 0-700 kP (Sensor đo áp suất tuyệt đối)
Mã hàng: S1834 Số lượng : 1 cái
 
Force ±8N (Sensor đo lực)
Mã hàng: S1916 Số lượng: 2 cái
 
Phụ kiện Datalogger lý (Dao động con lắc,tổng hợp lực)
Số lượng: 1 bộ
 
Manufacturer: 

Weblink connect

Copyright @ Book and Educational Equipment Joint Stock Company of Ho Chi Minh City

  • icon
    Địa chỉ: Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.
  • icon
    Điện thoại: (+84.8) 3855.4645
    Fax: (+84.8) 3856.4307
  • Giấy CNĐKDN: 0308808576 - Ngày cấp: 06/05/2009
  • Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.

Time working

Monday - Saturday
AM: 8h00 - 12h00
Afternoon: 13h30 - 17h30
Sunday: Morning: 08h00-12h00

Counter statistics

Today
Yesterday
All counter
8
14752
20252357
Top